Straight Photography!

The Roots of Photography is Snaps!
Back to the roots!

Straight 1498 / Intressant Kodak-patent ute till försäljning.

 

 

 

Kodak-koncernen fortsätter att sälja ut delar av sin verksamhet för att behålla det som är lönsamt. Ett av de intressanta sakerna som man skall sälja ut är en teknik för säker digital bildlagring under mycket lång tid.

Erfarenheten av nuvarande fil och bildlagring är att den kräver ständiga kontroller, så att det lagrade fil/bildmaterialet inte förändras eller förstörs. Och då det tillkommer ny teknik för både lagring och läsning, så måste filer/bilder ständigt föras över till nya lagrigsmedia.

Det här Kodak-patentet löser flera av de här problemen. En talesman för FN-organet
"Secure digital image storage for the future" har sagt, att den här tekniken måste man titta närmare på.

Tekniken praktiskt går i stort ut på att man ansluter en "säkerlagringdator" till sin hårddisk/dator, och bestämmer vilka bilder som skall kopieras. (för säker lagring).
Den här lilla säkerhetsdatorn innehåller bla en speciell laserskrivare, och en trumma där det finns upprullat ett arkivbeständigt lagringsmedia av ett slags plastmaterial, perforerat på sidorna, ungefär som en tape-rulle fast i ett större format.
Se'n startar maskinen inläsning/överföring av bilder/filer och laseretsar in bilder negativt eller positivt på plastremsan.

Det här ger en mycket stabil och hållbar bild då man djupetsar in bilden i materialet.

Det som kommer ut ut maskinen, påminner mycket om forna tiders negativ/positiv-filmremsor,
och de här remsorna kan sedan lagras i negativark eller liknande. Kodak har räknat med en bildhållbarhet på flera hundra år.

Sedan kan de här negativen/positiven läsas av via en optisk skanner,  eller även fotas av via en digitalkamera (med en närbildstillsats) om man inte har en skanner.

Så det blir en slags återgång till hur man förvarade negativ/positiv förr i världen! För det har visat sig, att den här lagringsmodellen har varit den säkraste och enklaste bildförvaringen.
Så här har filmer tidigare lagrats i över hundra år.

Och i ett väl tillslutet utrymme, som tex ett temperaturreglerat valv, eller i en garderob, så finns det egentligen inga tidsgränser för hur länge det här bildmaterialet kan ligga utan att behövas kontrolleras, påstår Kodak.

Intressant som sagt.

/Bengan

 

 

Bröd och Information!

 

 

Inlagt 2012-04-01 09:36 | Läst 2740 ggr. | Permalink
Kombinerat med den svenska metoden att lagra vanliga filmnegativ/positiv i upp till minst 500 år genom frystorkning, skulle väl den här metoden göra att vi får en säker lagring på minst 3-4x500 = 1500-2000 år? Bättre än runstenskvalitét faktiskt. Bra jobbat av Kodakteknikerna!
Bra försök =)
Och dagens datum är.....

;-)
Jaså, är det den 1: april idag? ;) Fin bild den översta, Bengan! Den har jag inte sett förr. Ett bra tidsdokument. Ett par på väg hem på kvällen. Gillar att man ser mannen i "korvaluan."
Förstod att det var båg då Fuji, OM1 eller Leica inte finns med i texten en enda gång......

/krister
Om det var ett 1:a april-försök, så kan jag nämna att utrustningen finns sedan länge. :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_recorder(Visas ej)

Vad heter Disneyfiguren Kalle A*** i efternamn?

XXX
 

Lägg till

Tidigare blogginlägg