Straight Photography!

The Roots of Photography is Snaps!
Back to the roots!

Straight 5763 / Distansarbetet under Covid-19

Läste i DN i dag att läkare på äldreboende på Lidingö arbetat på distans under Covid-19!

"Lidingö har drabbats hårt av covid-19 och kommunen inrättade i våras en särskild avdelning för att isolera smittade i covid-19 och begränsa smittspridningen från de fyra äldreboenden som drivs i kommunens regi. Sammantaget vårdades 22 äldre covidsjuka på avdelningen. Totalt åtta äldre som avlidit i covid-19 på en avdelningen, där hade ingen bedömts av läkare på plats, innan beslut fattades om palliativ vård!" Ingen hade heller remitterats vidare till sjukhus!

"Alla läkarbesök kan inte dras in för att förhindra smitta på äldreboenden, enligt Thomas Lindén, statschefläkare och avdelningschef på Socialstyrelsen.
– Jag kan inte förstå hur en sådan idé kan uppstå i huvudet på en legitimerad sjukvårdspersonal."

(Och under tiden står det sk. fältsjukhuset i Älvsjö tomt och skall så göra tills det monteras ned)

Och det här "distansarbetet" inom vården, och även oredan på våra äldreboenden, som sannolikt inte är unikt bara på Lidingö, har sannolikt bidragit till det höga antalet avlidna i Covid-19 i Sverige!

/Bengan

Inlagt 2020-09-14 13:01 | Läst 445 ggr. | Permalink
Var fan e vi på väg! Nu ere inte på spåret jag tänker på ,utan hur vi tar hand om dom som sett till att vi kommit dit vi gjort /Ronny.
Det som på något sätt definierar ett samhälle är ju hur vi tar hand om de som är svaga.
//Anders(Visas ej)

Vad heter Disneyfiguren Kalle A*** i efternamn?

XXX
 

Lägg till

Tidigare blogginlägg