Straight Photography!

The Roots of Photography is Snaps!
Back to the roots!

Straight 4603 / Mellan hägg och syren!

På kvällstur med doftarna!

Uttrycket "mellan hägg och syren" förknippas ofta med en särskilt njutbar del av försommaren, perioden mellan blomningstiden för hägg respektive syren. En tid som går alldeles för fort....

Vad göra åt det här då, "Carpe Diem" kanske...

Carpe diem är en latinsk fras som bokstavligen betyder "fånga dagen". Frasen kommer från ett ode av poeten Horatius (född 65 f.Kr., död 8 f.Kr.) från Romerska riket. Frasen är ett epikuriskt talesätt som uppmanar till att måttfullt njuta av nuet. I "Odes" skrev den romerske poeten Horatius : "Carpe diem quam minimum credula postero" (fånga dagen, lita ej på morgondagen)

Enligt William Safire har frasens innebörd förändrats sedan Horatius ursprungligen skrev den. Han menar att frasen gått från meningen "fånga dagen" till "lev för idag". 1817 skrev den romantiska poeten Lord Byron "Jag förväntar mig aldrig något - carpe diem - det för flutna är åtminstone ens eget, vilket är en anledning för att försäkra sig om nuet". Safire menar att frasens användes i dess nutida betydelse först år 1867, i Ouidas roman Under Two Flags. Vidare menar Safire att en synonym till "carpe diem" vore "ät, drick och var glad", vilket var ett råd givet i boken Predikaren (8:15) från Gamla Testamentet, till vilket profeten Jesaja tillade "Låt oss äta och dricka; för imorgon skall vi dö".

Carpe diem-temat förekommer i Christopher Marlowes The Passionate Shepherd to His Love, Pierre de Ronsards Sonnets pour Hélène, och mer nyligen i filmen Döda poeters sällskap.
(Wikipedia)

Klas Östergren här också funderat på den här tiden;"Jag känner djupt rotlösa och rastlösa individer som sällan gör annat än sitter i just dessa bersåer mellan hägg och syren för att supa in idyllens doft av blomningens sötma och nykokt kaffe".

Snart dags för påtår! :)
/Bengan

 

Inlagt 2019-05-10 08:53 | Läst 548 ggr. | Permalink
Det finns all anledning att "fånga dagen" - det vill säga göra så bra som möjligt av den. Man måste vara medveten om att strikt sett är gårdagen ett minne, och morgondagen en fiktion.
Mellan hägg och syrén har skomakaren enligt tradition semester. Den brukar dock bara vara en vecka.... Man får hoppas att han "fångar veckan". Nu blommar syrénen så semestern är över för i år.
Jag måste tänka på Alf Henriksons visa:

Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den. Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn! Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut. Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.(Visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?

XXX
 

Lägg till

Tidigare blogginlägg